Fotoclub Het Derde Oog
Fotoclub Het Derde Oog

CLUBAVOND 4 SEPTEMBER 2017

FOTO ESTAFETTE 'KNIKKERS'

17 Rien Hoekenga.jpg
1e plaats. Rien Hoekenga
03 Sacha Schaafsma.jpg
Gedeelde 2e plaats. Sacha Schaafsma
05 Ria Pöhler.jpg
Gedeelde 2e plaats. Ria Pöhler
16 Kees Bleeker.jpg
4e plaats. Kees Bleeker.jpg
      Verder