Fotoclub Het Derde Oog
Fotoclub Het Derde Oog
CLUBAVOND 8 APRIL 2019
ESTAFETTEFOTO "RODE DRAAD"
1e - Ellen - 1.jpg
1e plaats - Ellen Slort
2e - Yolanda - 1.jpg
2e plaats - Yolanda Hoogesteger
3e - Leen - 1.jpg
3e plaats - Leen van Nieuwenhuijzen
4e - Ria - 2.jpg
4e plaats - Ria Pöhler
      Verder